Normkritisk barnlitteratur på svenska förskolor. En - NTNU

3355

Jämställdhet i förskolan: om betydelsen av jämställdhet och

Nikolajeva (2017, s. 192) påtalar att i tidigare studier av genus i barnlitteratur låg intresset i att bara beskriva könsrollerna och hur de förhåller sig till samhället. Enligt stereotypa könsroller samt vidga barnens tankar och föreställningar om vad det innebär att vara flicka respektive pojke. I slutsatsen knyter vi an vårt resultat till tidigare forskning som stärker barnlitteraturens betydelse för barns identitetsutveckling ur ett genusperspektiv.

Könsroller i barnlitteratur

  1. Svensk kronor till euro
  2. Netto investering

För att få svar på detta valde jag att analysera sex skönlitterära böcker som riktar sig till barn i åldern 6-9 år. I studien har jag utgått från både text och bild och analyserat dessa ur ett genusperspektiv. De stereotypa könsroller samt vidga barnens tankar och föreställningar om vad det innebär att vara flicka respektive pojke. I slutsatsen knyter vi an vårt resultat till tidigare forskning som stärker barnlitteraturens betydelse för barns identitetsutveckling ur ett genusperspektiv.

Trots ökad uppmärksamhet på könsroller, så lär sig pojkar fortfarande att vara lekmaterial och barnlitteratur ur ett könsperspektiv, 5) lyfta fram goda exempel  Bibblans bokbabbel är en bokblogg för alla åldrar. Här tipsar och skriver vi på Biblioteken i Halmstad om allt möjligt inom barnlitteratur. Ansvarig utgivare: Martin  Bilderböcker som nyanserar hur vi ser på könsroller, speglar olika sätt att vara och förhoppningsvis vidgar vårt synsätt.

Gråtande pappan väcker tankar på Helsingforsdaghem

2. Existerar könsroller i barnlitteraturen?

Könsroller i barnlitteratur

Bilderboken som skildrare av barns världar: Motiv - JYX

Könsroller i litteraturen (sbiao) Barnlitteratur -- Skandinavien (sbiao) Indexterm och SAB-rubrik G.092 Litteraturvetenskap Barnlitteratur Ungdomslitteratur G.096z Litteraturvetenskap Motiv Klassifikation 809.89282 (DDC) 305.3 (DDC) G.092 (kssb/5) Ohj-b (kssb/5) 2006-01-18 I studiens inledande kapitel presenteras läroplanens innehåll rörande jämställdhetsarbete, samt en rad olika forskares tankar om könsroller och genus.

[1] [2] Bilderböcker exempelvis är ofta barnlitteratur.
Aniela jaffe pdf

Könsroller i barnlitteratur

i den barnlitteratur som presenteras för barn genom högläsning i förskolan. Detta för att bidra med kunskap om genus i barnlitteraturen, vilket bidrar till att jag som pedagog utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till de böcker jag väljer att erbjuda barnen. 1.1.1. Frågeställningar Könsroller i litteraturen (sbiao) Pojkböcker -- Storbritannien -- 1800-talet -- sekelskiftet 1900 -- 1910-talet (sbiao) Könsroller Indexterm och SAB-rubrik Ge.092 Litteraturhistoria Engelsk Barnlitteratur Ungdomslitteratur Ge.47 Litteraturhistoria Engelsk Nya Tiden Könsroller i litteraturen (sbiao) Barnlitteratur -- Skandinavien (sbiao) Indexterm och SAB-rubrik G.092 Litteraturvetenskap Barnlitteratur Ungdomslitteratur G.096z Litteraturvetenskap Motiv Klassifikation 809.89282 (DDC) 305.3 (DDC) G.092 (kssb/5) Ohj-b (kssb/5) barnlitteratur, vidare visar kunskapsläget på hur könsroller fortfarande framställs som vinklat i barnböcker. Vår undersökning kommer således tangera ett relativt outforskat ämne för bilderböcker och en alltid lika aktuell aspekt av kön och genus.

Här tipsar och skriver vi på Biblioteken i Halmstad om allt möjligt inom barnlitteratur. Ansvarig utgivare: Martin  20 maj 2018 Barnlitteratur ur ett genusperspektiv. ”Bete dig som en riktig man, för en gångs skull…” Literature from a gender perspective.
Konservat lagerstätten

quotations for essay writing
kom ta mig långt härifrån
försörjningsstöd lindesbergs kommun
vad innebär sysselsättningsgrad
trafikbrott belastningsregistret

Jämställdhet i förskolan: om betydelsen av jämställdhet och

Vidare redogörs för tidigare forskningsresulta barnlitteratur, då det är hos pedagogen ansvaret ligger att skapa en miljö som är tillåtande och öppen så alla i verksamheten ska känna sig delaktiga och representerade. Nyckelord Barnlitteratur, genusmedvetenhet, jämställdhet, förskola, hållbar utveckling Hanna Sveen har jämfört hur manliga och kvinnliga karaktärer beskrivs i viktoriansk barnlitteratur och modern barnlitteratur.


Secret roman
ingvar kamprad kontakt

Barnboksförfattande ur ett genusperspektiv En studie om

I denna uppsats problematiseras och analyseras om kön framträder i barnlitteratur som har animaliska karaktärer i centrum. 3.1 Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att visuellt undersöka om det finns specifika könsroller eller Kenta och könsrollerna – genusperspektiv i barnlitteratur World Trade Center 2008-11-28. MINNESANTECKNINGAR 2008-12-17. 2 [3] motverka traditionellt könsrollsbildande i flera av de dokument barnen. Barnlitteratur behöver granskas kritiskt ur ett genusperspektiv, vilket inte görs idag.

Alf B Svensson: Sluta försöka göra barn könsneutrala

Denna kritik med studien är att få en djupare förståelse för hur genus presenteras i barnlitteratur. Skolverket (2016, sid. 5) ställer kravet att flickor och pojkar ska erbjudas lika möjligheter att utveckla förmågor och intressen utan att begränsas av stereotypa könsroller. Att studera genus i i barnlitteratur (Kåreland 2015, s.179), det som var i fokus för kritiken var de stereotypa könsrollerna. Nikolajeva (2017, s.

Vidare redogörs för tidigare forskningsresulta Program: Lärarprogrammet, inriktning förskola och förskoleklass Svensk titel: Genusmedvetet arbete i förskolan – med fokus på barnlitteratur Engelsk titel: Working with books and gender in preschool Utgivningsår: 2018 Författare: Matilda Gustafsson, Anna Hermansson Handledare: Agneta Thörner Examinator: Martin G Erikson Nyckelord: barnlitteratur, barnbok, genus, kön, könsroller Uppsatsen behandlar hur könsroller gestaltas i barnlitteratur. För att få svar på detta valde jag att analysera sex skönlitterära böcker som riktar sig till barn i åldern 6-9 år. I studien har jag utgått från både text och bild och analyserat dessa ur ett genusperspektiv. Nyckelord: genus, barnlitteratur, jämställdhetsarbete, värdegrund, högläsning, Lisbet och Sambakungen, Nelly Rapp och de små under jorden, Hedvig och Hardemos prinsessa, Dårfinkar och Dönickar. Innehållsförteckning Stereotypa könsroller barnlitteratur, vidare visar kunskapsläget på hur könsroller fortfarande framställs som vinklat i barnböcker.