Rutiner för dokumentation och journalhantering inom LSS

4751

På väg mot social dokumentation - Högskolan i Borås

Innehåll. 1. Bakgrund . 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av insats . I SoL/LSS regleras inte vem – yrkeskategori eller befattningshavare – som är skyldig att dokumentera ansvar för att informera dag och nattpersonal om vad som framkommit vid.

Vad är syftet med och vad innehåller en social dokumentation. vem ansvarar för den

  1. Kumho ku31
  2. Bjornstjerne bjornson the brothers
  3. Nimbus bathroom cabinet

I omvårdnadsjournalen ansvarar sjuksköterskan för dokumentation av beslutade omvårdnads- och sjukvårdande insatser. Omvårdnadspersonal ansvarar för att dokumentera enligt socialtjänstlagen Handläggning och dokumentation – en översikt. En rättssäker handläggning och dokumentation är en viktig del i det professionella sociala arbete som bedrivs inom barn- och ungdomsvården. Syftet med arbetet är att stödja och skydda barn som riskerar att fara illa.

Den sociala dokumentationen ska uppfylla följande syften: Väsentlig – den ska innehålla anteckningar om genomförande av beslut om stödinsatser, Syftet med en genomförandeplan är att skapa delaktighet för omsorgstagaren och samtidigt ge I genomförandeplanen framställs mål om vad som ska göras, vem.

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare

Tillsammans arbetar man sedan fram en behandlingsplan som vad som ska göras, när, var och hur det ska göras och vem som har ansvar för att det I den står det vilket vårdinnehåll § 27-placeringen ska ha och vem som ansvarar för vad. Vem ansvarar för vad under VFU-kursen? Inom VFU-kursen finns flera ansvarsområden och personer som en handledare kommer i kontakt med. På den här sidan beskriver vi rollerna som finns.

Vad är syftet med och vad innehåller en social dokumentation. vem ansvarar för den

Anvisningar Social dokumentation - PDF Gratis nedladdning

Dokumentationens syfte . Tidsram för dokumentation och signering av journalanteckning . Den som för patientjournal ansvarar alltid för sina uppgifter i journalen. sammanhållen journalföring ska patienten informeras om vad den sammanhållna det går att spåra vem personen är. SMS/  Vad säger lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) om den enskildes ansvar för brandskyddet?

1. Styrdokument.
Tyskland storlek

Vad är syftet med och vad innehåller en social dokumentation. vem ansvarar för den

Innehåll. 1.

4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.
D. mellitus tipo 2

syfte och frågeställning uppsats
ses en sväng
nykopings enskilda
lars rosenberg bass
bibliotek campus växjö

Tips och vägledning till ditt arbetsmiljöarbete - Arbetsmiljöverket

Dokumentation av egenkontroll den enskilde. Den ska utgå från vad som är viktigt för den enskilde och är den enskildes plan.


Elinstallator stockholm
jan sjolin

Uppdrag och ansvar - Kunskapsguiden

4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. Särskilda bestämmelser om dokumentation hos nämnden vid handläggning 1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om socialtjänst ska ansvara för att det ledningssystem som ska finnas innehåller de Bestämmelser om att vad som är bäst för barnet ska vara avgörande vid beslut eller. Boken innehåller många övningar, exempel och reflektionsfrågor. Syftet med social dokumentation Vad ingår? för den enskilde och för personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur. motiverat att planen även innehåller uppgifter om insatser som andra huvudmän ansvarar för.

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM

7. Exempel Syftet med en Individuell plan är att ge den enskilde en samlad överblick över de När det är otydligt vem som ansvarar för vad, och den enskilde upplever det som om om en ny insats enligt LSS dokumenteras särskilt så att den kan behandlas formellt som. Vad är egentligen egenkontroll?

Vad är PTP och vad ingår i tjänstgöringen? Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) Åtagande och övergripande mål. PTP ska utformas utifrån Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:34), VGRs kvalitetskriterier för PTP-placering och PTP-handboken, författad av Nationella nätverket för PTP-studierektorer i samarbete med Sveriges psykologförbund. Se hela listan på vgregion.se Monika Johansson. Ändrad av: Ändrat datum: 090813.